STRONA W BUDOWIE
Kampania Teraz Pstrąg realizowana była w latach 2011-2014
przez Stowarzyszenie Producnetów Ryb Łososiowatych
z wykorzystaniem środków Europejskego Funduszu Rybackiego